Que pasa con Irlanda do Norte?

A situación desde que o Reino Unido deixou atrás as normas da UE o 31 de decembro de 2020 foi complexa e difícil para as empresas que comercian polo miúdo e que venden aos consumidores da UE. O nova  IOSS a partir do 1 de xullo de 2021, proporcionará certa simplificación, e debería mellorar a experiencia do consumidor, pero a necesidade de designar a un intermediario pode engadir custos adicionais e unha carga administrativa.

 

Para as empresas que venden produtos á UE desde unha base en Irlanda do Norte, as normas son similares ás vixentes ata finais de 2020. En lugar de ter que rexistrarse para a “venda a distancia” segundo o limite de cada estado membro, as empresas de Irlanda do Norte que realicen vendas en toda a UE de máis de 10.000 euros, poderán rexistrarse no portelo único (sen necesidade dun intermediario) e contabilizar o IVE do país local.

Categorías: Coñecemento.