Requisitos dos produtos de orixe animal (POAO), sanitarios e fitosanitarios:

Os produtos sanitarios refírense á saúde dos animais e requírese unha certificación para determinar a súa saúde. Os fitosanitarios refírense á certificación das plantas e da fauna. Denomínanse controis sanitarios e fitosanitarios. O POAO refírese principalmente á cadea alimentaria, aínda que inclúe outros sectores industriais, como os produtos do coiro, a xelatina, etc.

A partir do día 1 de xaneiro de 2022, os importadores británicos de produtos de orixe animal (POAO), subprodutos animais e alimentos e pensos de alto risco que non sexan de orixe animal, deben notificar previamente ás autoridades de importación do Reino Unido os envíos que reciban. Os envíos procedentes da UE e do Espazo Económico Europeo deben notificarse previamente antes de que a partida chegue a Gran Bretaña.

Categorías: Coñecemento.