Que sucedería se contrato un representante indirecto para tratar os meus asuntos aduaneiros?

Pódese solicitar a un terceiro que realice actos pola súa conta no seu nome propio, coas seguintes implicacións:

  • Será responsable de que a información sexa precisa en igualdade de condicións
  • Será responsable solidario de calquera arancel aduaneiro ou do IVE á importación

Se ten autorización,  pódese solicitar a un axente indirecto para facer declaracións a través dos seguintes medios:

  • Procedementos de declaración simplificada
  • Acceso aos rexistros do declarante

Se non se está establecido no Reino Unido e estanse importando bens no  Reino Unido (Inglaterra, Escocia e Gales) só existe a posibilidade de solicitar a representación a un terceiro para actuar de forma indirecta.

Non pode pedirlle a alguén que actúe indirectamente se está declarando bens para:

  • Perfeccionamento activo
  • Perfeccionamento pasivo
  • Admisión temporal
  • Uso autorizado
  • Depósito aduaneiro privado
Categorías: Coñecemento.