Requisitos para a exportación de POAO dende a UE a o Reino Unido:

Dende o día 1 de xaneiro de 2022, requirírase un Certificado Sanitario de Exportación (EHC) para as exportacións de POAO da UE ao Reino Unido. Os exportadores da UE deben estar rexistrados en TRACES NT para solicitar un EHC. TRACES NT (TNT) é a plataforma dixital de certificación e xestión da Comisión Europea para todos os requisitos sanitarios e fitosanitarios, que apoia a importación de animais, produtos animais, alimentos e pensos de orixe non animal e plantas na Unión Europea.

Categorías: Coñecemento.