Requisitos para a importación de POAO no Reino Unido:

O 1 de xaneiro de 2022, os importadores do Reino Unido deben estar rexistrados no IPAFFS (Sistema de Importación de Produtos, Animais, Alimentos e Pensos) e son os responsables da importación. Deben ter unha dirección no Reino Unido e son os responsables de presentar a notificación previa dos envíos entrantes co EHC adxunto a través do IPAFFS antes de que chegue o envío. O IPAFFS é un servizo baseado na web que se utiliza para notificar ás autoridades do Reino Unido as importacións de animais vivos, os seus produtos e o xermoplasma.

Categorías: Coñecemento.